fbpx

Konsultacja kardiologiczna (dr n. med. Danuta Polak-Słaboszewska)

250,00 

dr n. med. Danuta Polak-Słaboszewska – teleporada

Opis

Jestem kardiologiem oraz specjalistą chorób wewnętrznych z blisko 40 letnim stażem pracy.
W 1981 roku ukończyłam Akademię Medyczną w Łodzi na Wydziale lekarskim uzyskując dyplom lekarza z wyróżnieniem, co było podstawą do uzyskania możliwości podjęcia pracy jako asystent w Klinice Kardiologii w Łodzi.
Prawie 15 letni okres pracy w jedynej łodzkiej klinice kardiologii dał mi szansę na edukację w tej dziedzinie, bowiem miałam możliwość zdobycia doświadczenia w leczeniu wszystkich problemów kardiologicznych, pełniąc równocześnie funkcję adiunkta dydaktycznego. Odbyłam należne staże w wielu klinikach łódzkich i warszawskich. W 1988 r. uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a od 1993 roku jestem specjalistą kardiologiem-dyplom z wyróżnieniem. W 1989 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych-dyplom z wyróżnieniem-temat pracy doktorskiej z zakresu echokardiografii.Od wielu lat, jako lekarz praktyk, leczę pacjentów w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od kilkunastu lat mam rejestrację w Brytyjskiej Izbie lekarskiej (GMC) jako specjalista kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych.Współpracuję z wieloma klinikami w Londynie.
Wykonuję samodzielnie badania echokardigraficzne ( ECHO-USG serca) ,EKG oraz zajmuję się oceną rejestracji holterowskich elektrokardiograficznych i ciśnienia tętniczego oraz polisomnograficznych ( screeningowa diagnostyka bezdechu sennego w domu pacjenta).
Leczę wszystkie problemy kardiologiczne : np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca , stany po zawale serca,zaburzenia rytmu, ciężka niewydolność krążenia , stany po interwencjach i operacjach kardiologicznych (sztuczne zastawki,stany po ostentowaniu łożyska wieńcowego, stany po by passach i po implantacjach rozruszników serca )
Uważam , że medycyna może być pasją , a stała edukacja lekarza jest tego wyrazem – uczestniczę corocznie w wielu spotkaniach lekarskich, konferencjach i kongresach co pozwala na stałe podnoszenie moich kwalifikacji, czyli tzw. bycie “on time ”
Zapraszam na konsultacje i diagnostykę ( ECHO,HOLTER,Holter ciśnienia tętniczego, EKG ,Polisomnografię screeningową. Przyjmuję w Centrum Medycznym DAMED w Łodzi na ulicy Pomorskiej 45/47.
Jest też możliwość zamówienia porady w formie tele-video lub wizyty domowej u pacjentów leżących.