fbpx

Regulamin korzystania z telekonsultacji medycznych

 1. Serwis internetowy damed.eu jest prowadzony przez firmę Centrum Medyczne Damed z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 45/47, NIP 7271119515
 2. Korzystanie z serwisu internetowego damed.eu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Centrum Medyczne Damed prowadzi teleporady medyczne w formie konsultacji telefonicznych lub wideokonferencji.
 4. Wyrażenie chęci na teleporadę, rejestracja telefoniczna, jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do realizacji usługi: nr PESEL, adres, re telefonu, adres mail.
 5. Pacjent telekonsultację może odbywać tylko we własnym imieniu lub jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
 6. Lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie imienia, nazwiska, oraz nr PESEL.
 7. Telewizyty są realizowane wg grafiku lekarzy. Nie wszyscy pracujący u nas lekarze udzielają teleporad.
 8. W ramach e-porady pacjent może przekazać wyniki badań jako skan lub zdjęcie i przesłać na adres damed.rejestracja@gmail.com.
 9. Centrum Medyczne DAMED nie ponosi odpowiedzialności za efekty leczenia pacjentów w ramach telekonsultacji – za leczenie w pełni odpowiada lekarz udzielający porady.
 10. Warunkiem skorzystania z teleporady jest jej opłacenie.
  Na życzenie pacjent może otrzymać drogą mailową fakturę jako dowód zapłaty za wizytę.
 11. Operatorem płatności są Przelewy24
 12. Pacjent ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podawanych podczas telewizyty.
 13. Uprawnienia do wystawienia recept na leki refundowane weryfikowane są w bazie EWUŚ.
 14. Uwagi i reklamacje można zgłaszać na adres damed.rejestracja@gmail.com lub Centrum Medyczne Damed ul. Pomorska 45/47 90-203 Łódź.
  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych.
 15. Cennik teleporad umieszczony jest na stronie internetowej damed@eu. C.M. Damed zastrzega sobie prawo do zmian cen za wizytę. Odpłatność za poradę wyrażona jest w złotych polskich.
 16. W przypadku gdy teleporada nie dojdzie do skutku, z przyczyn technicznych, zamawiający, otrzyma zwrot środków na konto lub porada odbędzie się w innym terminie.
 17. W razie braku dostępności lekarza w wybranym terminie C.M. Damed zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia i zwrotu kwoty za wizytę, przelewem, na konto zamawiającego.
 18. Złożenie zamówienia na teleporadę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damed w celu realizacji usługi. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.
 19. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. u. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.