fbpx

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE

WIZYTY DOMOWE specjalisty internisty i kardiologa z EKG, HOLTEREM EKG, HOLTEREM CIŚNIENIA I POLISOMNOGRAFIĄ. 


EKG – to zapis elektrycznej pracy serca pozwalający na ocenę zaburzeń rytmu i przewodnictwa; ocenia ukrwienie serca wykrywając niedokrwienne zmiany w mięśniu sercowym oraz zawał serca świeży lub przebyty.

Echo serca + doppler – ocenia budowę serca, wymiary jam, morfologię i pracę zastawek serca. Umożliwia ocenę stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego po zawale lub po przebytym stanie zapalnym (ocena wydolności serca). Badanie dopplerowskie pozwala na ocenę przepływów krwi przez struktury serca, pomaga w wykrywaniu wad wrodzonych oraz ocenia funkcje zastawek serca (bardzo przydatne w kwalifikowaniu chorych do operacji oraz w ocenie chorych po implantacji sztucznych zastawek serca).

Holter – EKG (3 i 12 kanałowe) – to ambulatoryjne monitorowanie EKG przez 24 lub 48 godzin podczas normalnej, codziennej aktywności życiowej pacjenta (w domu, w pracy, podczas snu itd.). Wykrywa zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa oraz ocenia ukrwienie serca(zwłaszcza w analizie 12 kanałowej). Pomaga w doborze leków.

Holter ciśnienia tętniczego – to ambulatoryjne, komputerowe monitorowanie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny podczas normalnej aktywności życiowej pacjenta. Pomaga w wykrywaniu nadciśnienia tętniczego oraz w procesie ustawiania dawkowania leków obniżających ciśnienie tętnicze.Badanie pozwala na wykrywanie niebezpiecznych spadków lub wzrostów ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych, podczas snu.

Test wysiłkowy (próba wysiłkowa na bieżni) – pozwala na wykrywanie choroby niedokrwiennej serca (wieńcowej) oraz ocenia pod kątem zagrożenia zawałem serca. Badanie jest również bardzo przydatne u pacjentów po zawale serca, po ostrych zespołach wieńcowych, po by-passach lub ostrych interwencjach hemodynamicznych na łożysku wieńcowym (stenty). Wynik badania jest niejednokrotnie wyrocznią co do dalszego postępowania – np: może wskazać na konieczność kolejnej koronarografii.

Spirometria – ocena wydolności płuc. Badanie podstawowe w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z chorobami płuc, a zwłaszcza z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelową.

Badanie polisomnograficzne w domu pacjenta – badanie wykrywające bezdech senny typu obturacyjnego. Jest to niezależny czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych (udar,zawał serca, nagły zgon sercowy) z uwagi na groźny dla życia spadek utlenowania krwi – mówiąc wprost: pacjent w nocy dusi się. Sen zatem nie spełnia funkcji wypoczynku, a jest okresem wielkiego ryzyka i skutkuje w ciągu dnia: sennością, niekontrolowanym zasypianiem podczas rozmowy lub nawet prowadzenia samochodu. Jest przyczyną bólów głowy, ciągłego zmęczenia, braku koncentracji. Objawem który nasuwa podejrzenie bezdechu sennego jest chrapanie. Bezdech senny jest najczęstszą przyczyną tzw. opornego nadciśnienia tętniczego.

  • ZAPAMIĘTAJ!

OTYŁOŚĆ + CHRAPANIE + OPORNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE = konieczność przebadania pod kątem BEZDECHU SENNEGO.